НЕКА ДА Е ЛЯТО :)

летни предложения

ПОДДЪРЖАЩ ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

понеделник, сряда и петък по 2 учебни часа

за 3-ти и 4-ти клас

7 юни – 7 юли

за 5-ти и 6-ти клас

19 юни – 7 юли

80 лв.

12 лв./ посещение

70 лв.

12 лв./ посещение

Учебните материали се заплащат отделно.

Курсът затвърждава и разширява знанията, получени през учебната година, като набляга на уменията за водене на разговор и създаване на собствен текст на английски език.

В петък заниманията включват инициативата KIDS TEACH KIDS, в която децата заемат мястото на учителя и представят част от материала за часа на останалите деца.Това им помага развият редица качества като отговорност, говорене пред публика, креативност и не на последно място, да видят и оценят процеса от другата страна.

РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ

6 юни – 6 юли

за деца от 4-ти до 6-ти клас

вторник, от 15 часа
2 учебни часа

40 лв./ месец или 12 лв./ посещение

Курсът поставя децата в различни житейски ситуации и тренира свободното ползване на езика.

АНГЛИЙСКИ ЗА по-МАЛКИТЕ

7 юни – 7 юли


за деца 3-4 год.
понеделник и сряда

18:00 – 18:45

за деца 5-6 год.
понеделник и сряда

18:00 – 18:45

60 лв. / месец или 12 лв. – единично посещение

Учебните материали се заплащат отделно.

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА
18 лв./ астрономически час

За всякакви въпроси и предложения: 887 49 80 54 и 888 73 04 39