ЗАПИСВАНИЯ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА :)

Записванията за учебната 2019/2020 година започват от 20-ти август.

ЦЕНИ

Индивидуално обучение

23 лв/45 мин или 25 лв/60 мин. Препоръчителна честота на заниманията: два пъти седмично.

Полуиндивидуално обучение (две деца)

вариант 1: 20 лв/70 мин (на ученик)
вариант 2: 120 лв/на месец (на ученик) до май или юни, според възрастта на децата. Два пъти седмично по 70 минути по график, без занимания по време на ваканции и официални неучебни дни. Месечната такса е изчислена на база цената на целия курс и е разделена по равно за 8-те (9-те) месеца за ваше удобство. В месеците с почивни дни вноската остава същата.

Учебни материали

Цената варира според избора на учебна система, по каталожни цени на представителите на Кеймбридж за България. В случай че се работи преобладаващо по материала от училище, не се закупуват нови учебници. Всеки курсист заплаща еднократна годишна такса от 15 лв. за ксерокопия и други допълнителни ресурси (използване на книги и различни пособия от библиотеката на студиото).

За подробна информация може да ни пишете на e-mail contact@studiorima.bg или да се обадите на тел. 0887 49 80 54.

ОЧАКВАМЕ ВИ!